Đăng nhập

Chương Trình Tu Học Bậc Trung Thiện

Chương Trình Tu Học Bậc Trung Thiện
theo tài liệu tu học ngành thiếu của PBHD GDPT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bài 1. Hai Vị Thiện Nam Đầu Tiên Của Đức Phật

Bài 1. Hai Vị Thiện Nam Đầu Tiên Của Đức Phật
Sau khi thành đạo, đức Phật tĩnh tọa dưới cội Bồ đề trong 7 ngày, rồi tiếp tục thêm 3 tuần nữa dưới cội cây Ajpala cùng các cội cổ thụ khác trong vùng Uruvela để suy nghĩ phương cách truyền bá giáo lý của mình cho chúng sanh và tận hưởng lạc thú của đạo quả Niết bàn.

Bài 2. Đoàn Sứ Giả Như Lai Đầu Tiên

Bài 2. Đoàn Sứ Giả Như Lai Đầu Tiên
Sau khi quyết định truyền bá giáo pháp cho chúng sanh, đức Phật nghĩa ngay đến các Thầy cũ, nhưng các ông ấy đã từ trần. Ngài nghĩ ngay đến 5 người bạn cũ đồng tu khổ hạnh khi trước là 5 anh em ông Kiều Trần Như.

Bài 3. Ngài Sá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên

Bài 3. Ngài Sá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên
Trong một làng gần kinh đô Rajagaha (Vương Xá) có một ngôi làng tên Upatissa, có hai thanh niên bạn thân nhau là Oupatissa, thường kêu là Sariputa (Xá Lợi Phất) và Kolita thường gọi Moggalana (Mục Kiền Liên), rất thông minh, con nhà Bà La Môn quyền quý nhất làng. Cả hai có chung nhận thức tất cả những thú vui vật chất đều tạm bợ, vô vị. Hai người rủ nhau từ bỏ gia đình tìm thầy học đạo.

Bài 4. Đại Đức MA HA KASSAPA (Ma Ha Ca Diếp)

Bài 4. Đại Đức MA HA KASSAPA (Ma Ha Ca Diếp)
Ông Maha Ca Diếp là con của một triệu phú gia xứ Magadha Tài sản ruộng đất tôi tớ của Ông không thua gì sự nghiệp của vua Bimbisara (Tần Bà Xa La).

Bài 5. Ngài A Nan

Bài 5. Ngài A Nan
Tiếng Phạn A-Nan-Đà dịch là Khánh Hỷ có nghĩa là vui mừng vì:Ngài sinh ra gặp ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngày vui mừng nhất của nhân loại.

Bài 6. Phật Di Lặc

Bài 6. Phật Di Lặc
Ngài người dòng Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc. Cha mẹ tên là Ba Bà Lợi. Ngài họ A Dật Đa, tên Di Lặc.

Bài 7. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Bài 7. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Văn Thù: cũng được gọi là Mạn Thù Thất Lị, dịch nghĩa là “Diệu đức, diệu cát tường”. Vì thấy rõ Phật tánh, mọi đức đều tròn đầy, không sự ràng buộc nào chẳng dứt, nên gọi là Diệu đức. Sư Lợi : Cát tường, đức, trí tuệ không ai bằng.

Bài 8. Bồ Tát Phổ Hiền

Bài 8. Bồ Tát Phổ Hiền
Phổ hiền là vị hiền rất gần bậc Thánh hay giáo hóa khắp tất cả chỗ. Đức độ khắp pháp giới; khéo hay điều phục thuận thảo gọi là Phổ hiền. Điều thiện vi diệu khắp tất cả chỗ gọi là Phổ hiền.

Bài 9. luật Nhân quả

Bài 9. luật Nhân quả
Nhân Quả là luật thiên nhiên chi phối tất cả mọi sự vật trong vũ trụ, mà đức Phật đã dùng trí tuệ đã khám phá ra.

1 ( 2 ) Di chuyển đến trangGia đình Phật tử Bửu Lâm Bình Châu

Website: http://gdptbuulam.mov.vn

Email: gdpt_buulam@yahoo.com.vn

Tự tạo website với Webmienphi.vn