Đăng nhập

Chương Trình Tu Học Bậc Sơ Thiện

Chương Trình Tu Học Bậc Sơ Thiện
theo tài liệu tu học ngành thiếu của PBHD GDPT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bài 1. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca

Bài 1. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca
Nhận thấy vô thường và khổ đau bao trùm cuộc sống. Đêm rằm tháng 2 âm lịch, Thái tử Tất Đạt Đa lên ngựa Kiền Trắc cùng với người hầu cận trung thành Xa Nặc vượt Hoàng Thành.

Bài 2. Sự Tích Phật A Di Đà

Bài 2. Sự Tích Phật A Di Đà
Là đức Phật làm chủ cỏi Tây phương cực lạc.

Bài 3. Sự Tích Đức Quán Thế Âm

Bài 3. Sự Tích Đức Quán Thế Âm
Là một vị Bồ tát thường hay quán xét tiếng đau khổ của chúng sanh để cứu giúp.             Ngài quán sát mà giác ngộ tự tại cứu độ chúng sanh nên còn gọi là Ngài Quán Tự Tại.

Bài 4. Quy Y Tam Bảo

Bài 4. Quy Y Tam Bảo
Quy Y Tam Bảo là trở về nương tựa vào Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu có thể che chở đùm bọc, hướng dẫn chúng ta thoát khỏi bể khổ của cỏi đời.

Bài 5. Năm Hạnh Của Người Phật tử

Bài 5. Năm Hạnh Của Người Phật tử
Là Phật tử không những phải quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới luật do đức Phật chế ra để tu hành mà còn phải thực hiện nếp sống đúng theo năm hạnh nguyện mà chư Phật và chư vị Bồ tát đã phát nguyện.

Bài 6. Mười Nghiệp Thiện

Bài 6. Mười Nghiệp Thiện
Hán tạng dịch là “Thập thiện nghiệp đạo”, kinh này đức Phật nói tại cung điện Ta Kiệt La, chúng hội gồm 8 ngàn đại chúng đại Tỳ Kheo, 3 vạn 2 ngàn các vị đại Bồ tát.

Bài 7. Tứ Nhiếp Pháp

Bài 7. Tứ Nhiếp Pháp
(Bốn phương châm để cảm hóa lòng người)

Bài 8. Tứ Trọng Ân

Bài 8. Tứ Trọng Ân
TỨ TRỌNG ÂN:

Bài 9. Hiểu Nghi Thức Tụng Niệm Của Gia Đình Phật tử

Bài 9. Hiểu Nghi Thức Tụng Niệm Của Gia Đình Phật tử
Nghi thức tụng niệm là những bài kinh, những lời phát nguyện trước Tam bảo mà hàng Phật tử thường xuyên đọc tụng.

1 ( 2 ) Di chuyển đến trangGia đình Phật tử Bửu Lâm Bình Châu

Website: http://gdptbuulam.mov.vn

Email: gdpt_buulam@yahoo.com.vn

Tự tạo website với Webmienphi.vn