Đăng nhập

Bài 15. Bà Lão Cúng Đèn

Bài 15. Bà Lão Cúng Đèn
Một thời đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai xong, đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàn.

Chương Trình Tu Học Bậc Hướng Thiện

Chương Trình Tu Học Bậc Hướng Thiện
theo tài liệu tu học ngành thiếu của PBHD GDPT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bài 1. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca (Từ sơ sinh đến trưởng thành)

Bài 1. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca (Từ sơ sinh đến trưởng thành)
Một hôm trong giấc ngủ an lành, hoàng hậu Ma Gia mộng thấy một con voi trắng sáu ngà chui vào hông bên phải của bà và sau đó thì hoàng hậu thọ thai. Thái tử sanh vào ngày trăng tròn tháng hai Ấn độ, tức nhằm ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước Tây lịch, dưới cây Vô ưu, vườn Lâm Tỳ Ni, nước Ca Tỳ La Vệ. Ngài được đặt tên Tất Đạt Đa, họ Thích Ca, vì Thích Ca là chi nhánh của dòng dõi Kiều Tất La nên ngài được gọi là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa.

Bài 2. Ba Ngôi Báu: Phật - Pháp - Tăng

Bài 2. Ba Ngôi Báu: Phật - Pháp - Tăng
Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi quí báu nhất không gì sánh bằng.

Bài 3. Mục Đích Gia Đình Phật Tử

Bài 3. Mục Đích Gia Đình Phật Tử
Qua gần nửa thế kỷ đầy biến chuyển của đất nước, Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thoát thai từ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục trong mục đích, lý tưởng, hoài bão và sứ mệnh bảo vệ Đạo Pháp, bảo vệ Dân Tộc và Hòa Bình.

Bài 4. Châm Ngôn: Bi - Trí - Dũng

Bài 4. Châm Ngôn: Bi - Trí - Dũng
Bi - Trí - Dũng là châm ngôn, là lời nói luôn nhắc nhở chúng ta suy nghĩ, làm việc mọi lúc mọi nơi.

Bài 5. Năm Điều Luật Của Thanh, Thiếu Niên Gia đình Phật Tử

Bài 5. Năm Điều Luật Của Thanh, Thiếu Niên Gia đình Phật Tử
Trong bản Nội Quy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam có ghi 5 điều luật của Ngành Thiếu

Bài 6. Huy Hiệu Hoa Sen Trắng

Bài 6. Huy Hiệu Hoa Sen Trắng
Huy hiệu của Gia Đình Phật Tử là dấu hiệu tròn, Hoa sen trắng, có tám cánh nằm trên nền màu xanh lá mạ.

Bài 7. Ý Nghĩa Ấn Cát Tường. Cách Chào Của Gia Đình Phật Tử

Bài 7. Ý Nghĩa Ấn Cát Tường. Cách Chào Của Gia Đình Phật Tử
Gia đình Phật tử dùng cách bắt ấn Tam muội (ấn Cát Tường) để chào nhau khi mặc đồng phục, biểu lộ tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết hòa hợp của tổ chức GĐPT.

Bài 8. Sắc Phục Chiếc Áo Màu Lam

Bài 8. Sắc Phục Chiếc Áo Màu Lam
Tùy theo mục đích của tổ chức, đồng phục cũng được chọn lựa để biểu lộ tinh thần của tổ chức đó. Gia Đình phật Tử Việt Nam cũng không ngoại lệ, và màu lam được chọn lựa cho màu áo của tổ chức.

1 ( 2 ) Di chuyển đến trangGia đình Phật tử Bửu Lâm Bình Châu

Website: http://gdptbuulam.mov.vn

Email: gdpt_buulam@yahoo.com.vn

Tự tạo website với Webmienphi.vn