Đăng nhập

Nghi Thức Tụng Niệm Của Gia Đình Phật Tử

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI: (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)
Gia đình Phật tử Bửu Lâm Bình Châu

Website: http://gdptbuulam.mov.vn

Email: gdpt_buulam@yahoo.com.vn

Tự tạo website với Webmienphi.vn